Năm 2018, VSD cấp mã giao dịch chứng khoán cho 5.537 nhà đầu tư ngoại

.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp mã số giao dịch chứng khoán trong quý 4 và cả năm 2018.

Theo đó, trong quý 4 vừa qua, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 833 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 137 tổ chức và 696 cá nhân. Đồng thời, hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 10 nhà đầu tư nước ngoài – trong đó, có 9 tổ chức và 01 cá nhân.

Tính đến ngày 31/12/2018, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 5.537 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 565 tổ chức và 4.972 cá nhân, hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 39 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 26 tổ chức và 13 cá nhân.

Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán là 29.004 mã - trong đó, có 4.089 tổ chức và 24.915 cá nhân.

Nguồn: vneconomy.vn