Sẽ điều tra giá thị trường các thửa đất tại 4 tỉnh áp dụng Vietlis

.

Dự án “Tăng cường năng lực định giá đất và hệ thống thông tin giá đất dựa trên VietLis” do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với KOICA (Hàn Quốc) xây dựng và triển khai thực hiện thí điểm tại 4 địa phương trên cả nước là Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Đà Nẵng và Cần Thơ, từ tháng 6/2017.

Sau hơn 1 năm triển khai, đến nay, hợp phần phát triển phương pháp, mô hình định giá đất và quy trình định giá đất đã hoàn thành điều tra, phân tích hiện trạng định giá đất đang áp dụng; phân tích hiện trạng thông tin giá đất, số hóa dữ liệu liên quan đến định giá đất như tổng hợp thông tin các thửa đất; nhập giá đất theo bảng giá đất tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Bắc Ninh, Vĩnh Phúc.

Ảnh chỉ có tính chất minh hoa. (Nguồn: Hùng Võ/Vietnam+)

Bên cạnh đó, hợp phần này cũng đã hoàn thành chuẩn hoá, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính của hai huyện được lựa chọn tại tỉnh Vĩnh Phúc và thành phố Cần Thơ; nhập các dữ liệu về giá đất và các thông tin khác có liên quan đến giá đất của các địa bàn thử nghiệm được lựa chọn tại Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Tại Hội nghị đánh giá giữa kỳ Dự án Tăng cường năng lực định giá đất và hệ thống thông tin giá đất dựa trên VietLis vừa diễn ra, ông Kim Jinoh, Giám đốc Quốc gia KOICA tại Việt Nam cho hay khi VietLis được áp dụng rộng rãi ở Việt Nam sẽ góp phần hiện đại hóa cơ chế quản lý hành chính trong lĩnh vực đất đai, góp phần vào sự an toàn và phát triển của quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, yêu cầu Ban Quản lý dự án và các đơn vị quản lý của Tổng cục Quản lý Đất đai phải làm việc hết sức trách nhiệm để dự án có sức lan tỏa từ 4 địa phương tham gia thực hiện Dự án sẽ triển khai mở rộng ra các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tổng cục Quản lý đất đai cũng cam kết sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý dự án điều tra giá thị trường thửa đất chuẩn tại các địa bàn thí điểm để đưa vào mô hình định giá; xây dựng quy trình nghiệp vụ sau khi đề xuất mô hình định giá đất và áp dụng mô hình định giá đất và quy trình nghiệp vụ lên hệ thống thông tin giá đất.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng xây dựng chiến lược phát triển và lộ trình về phát triển định giá đất cho Việt Nam. Tiếp tục hoàn thiện phần mềm Hệ thống thông tin giá đất, hoàn thiện việc nâng cấp phần mềm hệ thống đăng ký đất đai VietLis./.

Dự án “Tăng cường năng lực định giá đất và hệ thống thông tin giá đất dựa trên VietLis” được triển khai thực hiện nhằm nâng cao năng lực định giá đất của Việt Nam thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu trên phạm vi toàn quốc, tạo đột phá trong công tác quản lý, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai. Thời gian thực hiện dự án là 24 tháng (từ 6/2017 đến tháng 6/2019) với tổng vốn dự án là 9,9 triệu USD.

 

Theo Vietnam+

Nguồn: tbdn.com.vn